Monday, September 25, 2006

ความล้มละลายทางการเมืองของ เสน่ห์ จามริก

(20 กันยายน 2549)ผมไม่เคยเป็น "แฟน" งานของ เสน่ห์ ไม่ว่าในยุคไหน
ทั้งสมัยเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์, ผอ.ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา จนถึง ประธานสิ่งที่เรียกว่า "กรรมการสิทธิมนุษยชน"

ไม่เหมือนบรรดา ปัญญาชน นักวิชาการใหญ่ๆของเราในปัจจุบัน ที่ถือเขาเป็น hero อย่างเป็นเอกฉันท์

แต่ผมไม่เคยคิดว่า เขาจะสามารถแสดงธาตุแท้ล้มละลายทางการเมืองได้ขนาดนี้

การรัฐประหาร "อย่ามองว่าถอยหลัง"?

การรัฐประหาร โดยพื้นฐานที่สุด คือการใช้อำนาจปืน มาบังคับให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการ

ข้อเท็จจริงพื้นฐานนี้ แม้แต่คนโง่ที่สุดก็เข้าใจได้