Monday, September 25, 2006

ทำไมในการสัมมนาที่เชียงใหม่ จึงไม่มีใครท้าทายนิธิ...

(20 กันยายน 2549)ทำไมในการสัมมนาที่เชียงใหม่ จึงไม่มีใครท้าทาย (และให้บันทึกไว้เป็น record) ให้นิธิ justify ประโยค (และความคิด) แบบที่เขาเขียนนี้

""...แต่เพราะได้สัญญากับตัวเองไว้แล้วว่า จะไม่ทำอะไรที่ทำให้ฝ่ายพันธมิตรอ่อนแอลง แม้ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพันธมิตรหลายประเด็น....."

ทำไมจึงไม่มีใคร ท้าทายให้นิธิ justify กับการยกย่องเชิดชู monarchist อย่าง ประเวศ ในหลายปีที่ผ่านมา (กระทั่งในที่อภิปรายที่ว่า "คัดค้าน ม.7")?

ทำไมไม่มีใครถามว่า ความรับผิดชอบของปัญญาชนที่ร่วมสัมมนาเหล่านั้น ในการเข้าร่วมการเคลื่อนไหวที่ใช้กระแสโปรเจ้า (เช่นการเคลื่อนไหวเร่องย้ายธรรมศาสตร์) ในหลายปีที่ผานมาคืออะไร?