Monday, September 25, 2006

ปัญญาชนนักวิชาการ กับ "พันธมิตร"

(20 กันยายน 2549)"...แต่เพราะได้สัญญากับตัวเองไว้แล้วว่า จะไม่ทำอะไรที่ทำให้ฝ่ายพันธมิตรอ่อนแอลง แม้ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพันธมิตรหลายประเด็น....."

นิธิ เอียวศรีวงศ์, "ไกลสุดที่การเมืองชนชั้นนำจะพาไปได้"


ในระหว่างการเคลื่อนไหวเมื่อไม่กี่เดือนก่อน สิ่งที่เป็นเรื่องเหลือเชื่ออย่างยิ่งสำหรับผมอย่างหนึ่งคือ ท่าที "นุ่มนวล" ของปัญญาชน นักวิชาการ และ แอ๊กติวิสต์ จำนวนมาก ต่อกลุ่มที่เรียกว่า "พันธมิตร" แม้ว่า ตั้งแต่เริ่มการจัดตั้งกลุ่มนี้ พวกเขาจะเรียกร้องให้ทหารออกมาทำรัฐประหาร (จำคืนที่มีการประกาศจัดตั้งพันธมิตร ที่สนธิ ผู้จัดการ เดินไปยื่นหนังสือต่อ สนธิ ผบ.ทบ.ได้หรือไม่? และหลังจากนั้น ท่าทีเช่นนี้ ก็มีมาตลอด)

ข้อความข้างต้นที่น่าจะรู้จักกันดี เป็นข้อความที่นิธิมา "เปิดเผย" หลังสถานการณ์ชุมนุมผ่านพ้นไปแล้ว อันที่จริง ตั้งแต่ต้น ต่อให้ไม่มีการ "เปิดเผย" เช่นนี้ ใครที่รู้จักอ่านดีๆ ก็ย่อมเห็นท่าทีนี้ได้ (eg. เมื่อจำลองเข้าร่วม "พันธมิตร" และมีผู้ตั้งข้อสงสัยในบทบาทจำลองเมื่อ พฤษภาคม 35 นิธิได้ออกมาเขียนบทความปกป้องจำลอง - - ในความเห็นของผม ตัวอย่างของความไม่รับผิดชอบทางการเมืองอย่างร้ายแรงตัวอย่างหนึ่ง)

เป็นเรื่องเหลือเชื่อ เพราะปัญญาชนนักวิชาการเหล่านี้ทำราวกับว่า การเรียกร้องให้ทหาร หรือราชสำนัก รัฐประหาร เป็นเรื่อง "เล็กๆ" ที่มองข้ามไปได้ หรือเพียงแค่ "ติติง" แสดงความไม่เห็นด้วย

การที่ในหลายปีที่ผ่านมา ปัญญาชนนักวิชาการ ดีแต่ด่านักการเมือง แต่ไม่กล้า ไม่ยอม ด่ากลุ่มอื่น (ที่ไม่ได้มาจาก "เลือกตั้งธิปไตย") กระทั่งหันไปประนีประนอมกับพลังเหล่านั้น เป็นสิ่งที่พวกเขาแชร์ร่วมกับพวกที่ทำการเคลื่อนไหวแอนตี้ทักษิณครั้งนี้ แต่ต้น