Monday, September 25, 2006

"อาณาจักรความกลัว" และ ความกล้าทางการเมือง

(20 กันยายน 2549)ช่างประจวบเหมาะกระไร เมื่อวานนี้มีการจัดอภิปรายที่ มธ. ในหัวข้อ "อาณาจักรความกลัว" เชื่อหัวข้อ refer ถึงประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องนิยมพูดกันของนักวิชาการในหลายปีนี้ คือ "ระบอบทักษิณ" สร้าง "ความกลัว"
ผมได้ไปแสดงความเห็นคัดค้าน การตั้งชื่อ (และไอเดีย) อันดัดจริตนี้ (พอมีโน้ตอยู่ ถ้าอารมณ์ดีกว่านี้จะเรียบเรียงให้อ่านกัน)
เช่น ใครที่อ่านงานนิธิประจำ จะเป็นว่าเป็นประเด็นที่พูดบ่อย ("ทักษิณสร้างความหวาดกลัว ตอนนี้ประชาชนแสดงให้เห็นว่าไม่กลัวกัน.." ฯลฯ)

สิ่งที่ผมถามคือ ใครกลัวทักษิณ? มีหรือ? เห็นบรรดานักวิชาการใหญ่ๆ (นิธิ, เกษียร, ธีรยุทธ, ฯลฯ ฯลฯ) ออกมาด่า ไม่เคยหายไปไหน

หลังจากนั้น ผมได้ชี้ให้เห็นว่า "ความกลัว" จริงๆ ของนักวิชาการพวกนี้คืออะไร
(ตอนนี้ repeat ไม่ได้ เพราะกลัวมาก)

ตอนนี้ที่ผมกำลังอยากดูคือ บรรดานักวิชาการปัญญาชนเหล่านี้จะมีความ "กล้า" พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้น แบบเดียวกับ "กล้า" ที่จะประนาม ด่า "ระบอบทักษิณ" หรือไม่?

กล้าแต่ด่านักการเมืองเท่านั้นแหละครับ ปัญญาชนทศวรรษที่ผ่านๆมา
ช่างน่าสมเพชจริงๆ

(ในหลายปีมานี้ การที่บรรดา แอ๊ตติวิสต์ ให้การยกย่องนับถือนักวิชาการเหล่านี้ --- ผมพูดนี้ด้วยความเสียใจอย่างยิ่ง แม้แต่กรณีอย่าง ฟ้าเดียวกัน (ไม่ต้องพูดถึงระดับ ประชาไท ฯลฯ) - - - เป็นอะไรบางอย่างที่น่าเศร้า)