Monday, September 25, 2006

การประท้วง "ระบอบทักษิณ" กับ การประท้วง สิ่งที่เกิดขึ้น

(20 กันยายน 2549)เข้าชื่อล่าลายเซ็นประท้วง ฟ้องศาล บอยคอต "กาช่องไม่เลือก" ฉีกบัตร ฯลฯ

บรรดามาตรการประท้วง ที่แอ๊กติวิสต์ทั้งหลาย ใช้กับ "ระบอบทักษิณ" และบรรดาปัญญาชนนักวิชาการ ให้การสนับสนุนอย่างกระตือรือร้น..........

บางอันเป็นข้อเสนอ ริเริ่มของท่านปัญญาชนนักวิชาการเหล่านั้นเอง (ใครเสนอ หรือทำอะไร อย่าให้ต้องเอ่ยชื่ออีกเลยครับ)

อยากดูว่า บรรดาปัญญาชนนักวิชาการผู้กล้าหาญของเรา จะมีข้อเสนออะไร หรือจะลงมือทำอะไร กับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้าง