Monday, September 25, 2006

ความเห็นต่อสิ่งที่เกิดขึ้น

(19 กันยายน 2549)เมื่อไม่นานมานี้ ผมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนรู้จักบางคนว่า สถานการณ์การแอนตี้ทักษิณในระยะหลัง เข้าสู่ขั้นน่าห่วง น่ากลัว ผมได้ยกประเด็นเรื่องที่มี "แม่ทัพภาค" บางคน ออกมาพูดอย่างเปิดเผยว่า มีคนในวงการรัฐบาล มีความโน้มเอียงจะล้มล้าง "สถาบัน" คนที่ผมคุยด้วย แสดงความรู้สึก "เหลือเชื่อ" และชี้ไปที่กิจกรรม "เฉลิมพระเกียรติ" ต่างๆ (โดยเฉพาะที่มีลักษณะเชิง mass marketing campaign) ของรัฐบาลทักษิณในหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประเด็นที่ผมไม่ได้เถียง

สิ่งที่ผมมองเป็นคนละเรื่องกัน นั่นคือ ในความเห็นของผม ผลจากการเร่งโจมตีทักษิณ โดยการยกประเด็น "สถาบัน" โดยเฉพาะนับตั้งแต่การจุดกระแส "ฟินแลนด์" มีความเป็นไปได้ที่จะช้าจะเร็ว จะไปส่งผลสะเทือนต่อ "elements" บางส่วนใน กลไกรัฐ ให้รู้สึก "สั่นคลอน" คล้อยตามได้ ยิ่งหลังจาก ทักษิณ gamble กรณี "ผู้มีบารมี" และ กลุ่มที่เรียกว่า "พันธมิตร" รวมทั้ง "ปัญญาชน" อีกหลายคน ออกมา "ขานรับ" และปัญญาชนอื่นๆที่แม้จะไม่เห็นด้วย ไม่ยอมออกมาโต้ ความเป็นไปได้นี้ ยิ่งเพิ่มสูงขึ้น ....ปล. "นอกเรื่อง" ผมอ่านบันทึกการสัมมนาที่เชียงใหม่ ที่ลงในฟ้าเดียวกัน ฉบับล่าสุด ด้วยความรู้สึกผิดหวัง เศร้า และโกรธ พร้อมๆกัน สิ่งที่ชวนสะดุดใจอย่างยิ่งในการสัมมนานั้นคือลักษณะ ไม่มีความรับผิดชอบทางการเมืองแทบจะสิ้นเชิง ของปัญญาชนใหญ่ๆของเรา (เช่น) บางคนพูดราวกับว่า การที่ครั้งหนึ่งเคยสนับสนุน เชียร์ รัฐธรรมนูญ หรือสนับสนุน เชียร์ กระแส ที่นักวิชาการบางคนเรียกว่า Network Monarchy เป็นอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่อง "เล็กๆ" ... ดังที่รู้ๆกันว่า คำอย่าง "ระบอบทักษิณ" ที่กลุ่มพันธมิตร ฯลฯ ใช้ในหลายปีนี้ ปรากฏตัวครั้งแรกอย่างเป็นระบบชัดเจน โดยผ่านการสัมมนาที่ ฟ้าเดียวกัน จัดก่อนหน้านี้ "วาทกรรม" แอนตี้ทักษิณต่างๆ รวมทั้งกระแสเชียร์บางสถาบัน ความจริง ก็มาจากปัญญาชนกลุ่มนี้หลายคน (eg. ประเวศ วะสี หรือ ธีรยุทธ บุญมี มี "ชื่อเสียง" และ "ฐานะ" ดังปัจจุบันได้อย่างไร ถ้าไม่ใช่ ในบริบทของวัฒนธรรมการเมืองที่ปัญญาชนกลุ่มนี้มีส่วนสร้างขึ้น?) ผมเคยยกตัวอย่าง และขอยกถามซ้ำในที่นี้อีกครั้งว่า แม้แต่ในงานอภิปรายที่ว่ากันว่า "คัดค้าน ม.7" ของนิธิ ในงานนั้น นิธิยังกลาวชมเชย ประเวศ และงานที่ประเวศทำ ขอถามว่า กระแส monarchism ที่ "พันธมิตร" ฯลฯ ชู ไม่ได้มีส่วนมาจากผลงานของปัญญาชนเหล่านี้หรือ? ปัญญาชนเหล่านี้ ควรรบผิดชอบอะไร หรือจะรับผิดชอบอะไร กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น....

ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณี รัฐธรรมนูญ 40 จะบอกอะไรแก่เรา ผมคิดว่า คำตอบคือ คงไม่เกิดอะไรขึ้น ปัญญาชนใหญ่ๆทั้งหลาย ก็คงแสดงโวหารทางการเมืองของตนต่อไป โดยไม่ต้องรับผิดชอบในทางการเมือง หรือทาง moral ใดๆ ต่อการทำตัวเป็น "คลังอาวุธทางความคิด" ให้กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น (ได้ฟังแถลงการณ์ฉบับล่าสุดหรือไม่? อีกไม่นาน คงมีคำประเภท "ระบอบทักษิณ" อยู่ในแถลงการณ์...)