Monday, September 25, 2006

"ถ้าคุณโจมตีใครโดยคุณไม่มีทางเลือกของคุณเอง..."

(20 กันยายน 2549)ถ้าคุณโจมตีใครโดยคุณไม่มีทางเลือกของคุณเองอย่างแท้จริง
ที่ผมเคยใช้คำว่า candidate ของตัวเอง ในกรณีต่อต้านทักษิณ
อันทึ่จริง ผมไม่ได้หมายถึงเฉพาะการรณรงค์ครั้งนี้ทั้งหมด ที่เริ่มจากปีที่แล้วด้วยซ้ำ
แต่หมายถึง "วาทกรรม" แอนตี้ "ระบอบทักษิณ" ทั้งหมด ตั้งแต่หลายปีก่อน
รวมถึง "วาทกรรม" แอนตี้ "นักการเมือง" แอนตี้ "เลือกตั้งธิปไตย" ทั้งหมด ตั้งแต่หลายปีก่อน

ผลลัพท์ของการโจมตี เหล่านั้น ย่อมตกอยู่กับ ....

(ถ้าไม่โง่เขลา หรือไม่ dishonest เกินไป อย่าตอบว่า "ตัวเลือก" ของคุณ มี คือ "ภาคประชาชน" เพราะสิ่งนี้เป็นเพียงคำหลอกคน โดยเฉพาะตัวเองเท่านั้น)

(พูดตรงๆนะ จนบัดนี้ผมไม่เคยเข้าใจว่า ในหลายปีมานี้ บรรดาคนที่ intelligent ทั้งหลาย จะโง่พอที่ repeat คำนี้อยู่ได้ยังไง?)