Monday, September 25, 2006

ว่าด้วยคำว่า "ระบอบทักษิณ"

(20 กันยายน 2549)ในที่สัมมนาที่มธ.เมื่อวานนี้ ผมเสนอว่า คำว่า "ระบอบทักษิณ" ซึ่งมีผลสะเทือนในแง่ให้ "พลัง" อย่างใหญ่หลวงต่อการเคลื่อนไหวของ "พันธมิตร" (และบรรดาพลังฉวยโอกาสต่างๆ เช่น ปชป. ฯลฯ) เป็นคำที่ไม่มีความรับผิดชอบทางการเมือง ที่ปัญญาชน นักวิชาการสร้างขึ้น (ทำ dirty work ให้)

เพราะ คำนี้ เกิดขึ้น ในบริบทที่ปัญญาชนนักวิชาการ ไม่มีความกล้า ที่จะเรียก "ระบอบ" หรือ กลุ่มอื่นๆ ที่มีลักษณะ "เบ็ดเสร็จ" ในลักษณะเดียวกัน

ผมท้า อาจารย์ ... ซึ่ง repeat คำนี้ ในการอภิปรายว่า "อาจารย์กล้าเรียก.... ด้วยคำแบบนี้หรือ?"

แต่ไหนแต่ไร ผมจึงเห็นว่า บรรดาแอ๊กติวิสต์ทั้งหลาย แม้แต่ในกรณีอย่าง ฟ้าเดียวกัน ซึ่งบทบาทสำคัญในการ popularize คำนี้ และซึ่งผมมี sympathy ในเรื่องอื่นๆหลายเรื่อง มีลักษณะ "พาซื่อ" และ ไม่รู้จักใช้ความคิดให้ตลอด ในการ repeat คำนี้ ad nauseum