Tuesday, September 26, 2006

แถลงการณ์ ม.เที่ยงคืน น่าสมเพช เสียจน แทบไม่รู้จะพูดอย่างไร

(21 กันยายน 2549)ไหน ความ "กล้า" ที่เคยแสดงต่อนักการเมืองในหลายปีที่ผ่าน
"นักเลือกตั้ง" .... นี่คือคำที่พวกคุณชอบใช้กับนักการเมือง ทำไมไม่กล้าหาคำอย่างเดียวกันสำหรับพวกที่ยึดอำนาจตอนนี้?
ช่างน่าสมเพชเสียจริง

ไหน คำประเภท "เราขอประนาม..." , "เราขอคัดค้าน...." ฯลฯ
ที่พวกคุณใช้จนติดปากเวลาออกแถลงการณ์ต่างๆต่อนักการเมือง

ไม่ทราบ พวกคุณมี self-respect ได้อย่างไร ลองกลับไปอ่าน "งาน" การเมืองที่ผ่านๆมาของพวกคุณดู

(ปล.ส่วนตัว : ถึง อรรถจักร, สมชาย ผมนึกว่า คุณมี self-respect มากกว่านี้เสียอีก)


ผมเขียนเป็น "ท่อนๆ" สั้นๆ เพราะบอกตรงๆว่า ความรู้สึกสมเพช มันมากจนทำให้มือไม่มีแรงจะเขียนต่อกันทีเดียวยาวๆ

แถลงการณ์พวกคุณขึ้นหัวว่า "ปฏิกิริยาต่อการรัฐประหาร"

นี่แม้แต่คำว่า "คัดค้าน" หรือ "เราขอคัดค้าน" ก็ไม่กล้าใช้เลยหรือ?
(ไม่ต้องพูดถึงคำว่า "ประนาม" ที่พวกคุณชอบใช้จนเมื่อไม่กี่วันนี้ด้วยซ้ำ)

นับว่า ความกล้า ความมีความเคารพตัวเองของพวกคุณอยู่ในระดับที่ "เหนือความคาดหมาย/คาดหวัง" ของผมจริงๆ

ในหลายปีนี้ กี่ครั้งที่พวกคุณกระตุ้นให้ "ประชาชน" ต่อสู้ กับ "อำนาจเถื่อน" ของ "นักการเมือง" ฯลฯ

ไม่รู้สึกระดากตัวเองบ้างหรือที่เขียนแถลงการณ์แบบนี้?

เวลา นักการเมือง "กลืนน้ำลายตัวเอง" พวกคุณเย้ยหยัน เสียดสี
พวกยึดอำนาจขณะนี้ กลืนน้ำลายตัวเอง คุณพูดกับเขาดีๆ
พวกคุณ "กลืนน้ำลายตัวเอง" .... well...

ได้แต่บอกอีกครั้งว่า น่าสมเพชจริงๆ