Tuesday, September 26, 2006

นักวิชาการ แอ๊กติวิสต์ "2 ไม่เอา" มีส่วนรับผิดชอบทางการเมือง-ศีลธรรมต่อการรัฐประหารครั้งนี้เพียงใด?

(21 กันยายน 2549)1. "โจทย์" หรือ "คณิตศาสตร์" พื้นฐาน

ตั้งแต่ต้น ผมยืนกรานมาโดยตลอดว่า "โจทย์" หรือ "คณิตศาสตร์" พื้นฐานที่สุดของวิกฤติทักษิณในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาคือ

ทักษิณได้รับการสนับสนุน โดยการเลือกตั้ง จากประชาชนส่วนข้างมากของประเทศ อย่างล้นหลาม
(และเลือกอีกกี่ครั้งในระยะใกล้ก็ชนะ)

ดังนั้น

ผุ้ที่ต้องการเอาทักษิณออก (แค่เอาเฉพาะตัว ไม่ต้องพูดถึงเอา "ระบอบทักษิณ" - ไม่ว่านั่นคืออะไร - ออก) ไม่มีทางจะเอาออกได้ด้วยวิธีทางเลือกตั้ง ซึ่งก็คือ ด้วยวิธีการเอาชนะใจประชาชนส่วนใหญ่ ให้หันมาเลิกสนับสนุนทักษิณ

กลุ่มสนธิ-จำลอง-พันธมิตร (และบรรดาบุคคลลึกลับแอนตี้ทักษิณทั้งหลาย) ล้วนเข้าใจข้อนี้ดี

ยุทธวิธีของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนจบ คือ การสร้าง สถานการณ์ทางการเมือง ให้เกิดภาวะ "ทางตัน"
เพื่อให้ "อำนาจนอกรัฐธรรมนูญ" ซึ่งก็คือ "อำนาจนอกการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ" เข้าแทรกแซง2. ความเพ้อฝันของพวกคุณ

พวกคุณคิดและพูดอย่างเพ้อฝันว่า พวกคุณ "ไม่ต้องการทั้งทักษิณ" และ "ไม่ต้องการอำนาจนอกรัฐธรรมนูญ"

แต่ในทางปฏิบัติ คุณไม่มีตัวแทนของคุณเอง ในระบบรัฐธรรมนูญ
พูดง่ายๆคือ ไม่มีพรรคการเมือง หรือนักการเมือง ที่จะขึ้นสู่อำนาจแทนทักษิณด้วยวิธีการเลือกตั้ง หรือเอาชนะใจประชาชนส่วนใหญ่โดยผ่านการรณรงค์เลือกตั้งได้
(อันที่จริง ต่อให้คุณมี ตัวแทนนั้น ก็ไม่มีทางเอาชนะทักษิณได้ในระยะใกล้)

แต่พวกคุณก็ยังยืนกรานที่จะเข้าร่วมขบวนการแอนตี้ทักษิณต่อไป
โดยอ้างว่า พวกคุณต่างจาก สนธิและพันธมิตร เพราะพวกคุณยังยืนยันคัดค้าน "อำนาจนอกรัฐธรรมนูญ"

ไม่ต้องพูดว่า ความจริง ด้านที่ "คัดค้านอำนาจนอกรัฐธรรมนูญ" นั้น พวกคุณทำชนิด "ครึ่งๆกลางๆ" (half-hearted) เท่านัน

(อันที่จริง เรื่องนี้ มีความเป็นมายาวนานยิ่งกว่า วิกฤตทักษิณ เพราะตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา พวกคุณนั่นแหละ ที่มีส่วนรับผิดชอบอย่างสำคัญ ในการผลิต "วาทกรรม" ประเภท แอนตี้การเลือกตั้ง ("เลือกตั้งธิปไตย", "นักเลือกตั้ง") และเชิดชู "อำนาจนอกรัฐธรรมนูญ" ที่เป็นรากฐานทางภูมิปัญญาสำคัญให้กับขบวนการแอนตี้ทักษิณ รวมทั้งบรรดา พวก "พันธมิตร" ด้วย)

แต่ต่อให้ยอมรับ เพื่อประโยชน์การอภิปรายว่า ด้านที่ "คัดค้านอำนาจนอกรัฐธรรมนูญ" ของพวกคุณ มี "น้ำหนัก" และ "ความกระตือรือร้น" (และต่อให้ยอมรับว่าประชาชนทั่วไปแยกออกจริงๆซึ่งยังน่าสงสัยอยู่)

ต่อให้ยอมรับเช่นนี้ ด้านที่ "คัดค้านอำนาจนอกรัฐธรรมนูญ" ของพวกคุณ ก็ไม่มีน้ำยาเช่นกัน (ดูทุกวันนี้)

ผลโดยรวมคือ ด้านที่พวกคุณทำได้ผลหรือมีความหมายจริงๆ คือด้านที่พวกคุณร่วมส่วนในการแอนตี้ทักษิณ

ร่วมส่วนในการทำให้เกิดวิกฤต "ทางตัน" ขึ้น3. ความรับผิดชอบทางการเมือง-ศีลธรรม

สมมุติเป็นจริงว่า พวกคุณคัดค้าน ไม่เห็นด้วยกับ "อำนาจนอกรัฐธรรมนูญ" ซึ่งก็คือ คัดค้านการรัฐประหารครั้งนี้จริงๆ

พวกคุณเองไม่คิดจะถามตัวเองบ้างหรือว่า พวกคุณมีความรับผิดชอบทางการเมืองและศีลธรรมอย่างไร ในการมีส่วนทำให้เกิดสถานการณ์ ที่ปูทางให้เกิดการใช้ "อำนาจนอกรัฐธรรมนูญ" ครั้งนี้?

ถ้าพวกคุณสังกัดขบวนการหรือพรรคการเมืองเช่นสมัยก่อน (พคท., ขบวนการนักศึกษา)
ทิศทาง และกิจกรรมทางการเมืองในระยะที่ผ่านมาของพวกคุณ (ไม่ใช่เฉพาะ 1 ปี แต่ย้อนหลังไปถึง วาทกรรม "แอนตี้นักการเมือง" "ยอมรับสถาบัน" ของพวกคุณ)

ต้องถือเป็นความผิดพลาดทางยุทธวิธี ทางนโยบายครั้งใหญ่ที่ต้องแสดงความรับผิดชอบ