Tuesday, September 26, 2006

ถึง บรรดาปัญญาชน แอ๊กติวิสต์ ที่ชอบพูดว่า "เลือกตั้งตัดสินอะไรไม่ได้"

(23 กันยายน 2549)ในรอบปี (อันที่จริงนานกว่านั้น) ที่ผ่านมา ประโยคหรือไอเดียหนึ่งที่ชอบพูดกันนักในหมู่ปัญญาชน แอ๊กติวิสต์ (เรียกว่าเป็นเอกฉันท์ ไม่ว่าคุณจะอ่านในงาน นิธิ เกษียร สมชาย อรรถจักร ฯลฯ ไปถึงงานระดับ ngo ฯลฯ) คือ

"เลือกตั้งตัดสินอะไรไม่ได้"
(ดังนั้น ที่ทักษิณได้รับเลือก 3 ครั้ง ครั้งสุดท้าย ในท่ามกลางการด่าโจมตีในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ก็ไม่มีความหมายอะไร "กู" จะเอา "มัน" "ออกให้ได้" จะ "ล้มระบอบทักษิณ" ให้ได้)

โอเค เพื่อประโยชน์การอภิปราย
ผม "ยอมรับ" ตอนนี้ก็ได้ "เลือกตั้งตัดสินอะไรไม่ได้")

แต่ขอถามว่า

ถ้า "เลือกตั้งตัดสินอะไรไม่ได้" แล้ว

แล้วที่กษัตริย์ ตัดสิน ว่าอะไรควรเป็นอะไร (5 เมษา 25 เมษา)

หรือ

ทหารถือปืน ตัดสิน ว่าอะไรควรเป็นอะไร (19 กันยา)

(และ ห้ามวิจารณ์การ "ตัดสิน" นั้นเด็ดขาด)

แปลว่า ควรยอมรับว่า "ตัดสินได้"??


ด้านที่ arrogant, hypocritical ของปัญญาชน และแอ๊กติวิสต์ ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ไม่มีอะไรชัดเจนกว่านี้อีกแล้ว

ถ้าพวกคุณว่า 2 อย่างหลังที่เพิ่งพูดไป ก็ "ตัดสินไม่ได้" เหมือนกัน

ไหนล่ะ การคัดค้าน ของพวกคุณ?

ไหนล่ะ วาทกรรม คัดค้าน 2 เรื่องนี้ แบบเดียวกับที่คุณผลิตจนล้นตลาด เรื่อง วาทกรรม แอนตึ้เลือกตั้ง "เลือกตั้งตัดสินอะไรไม่ได้" ของพวกคุณ?

แค่พูดแบบเดียวกันว่า "....ตัดสินอะไรไม่ได้" หรือ "...ไม่มีสิทธิตัดสิน" ก็ไม่กล้าพูดแล้ว


ปล.

กรณีใจกับสหาย ไปยกป้ายที่ สยาม ผมก็ว่าดีในแง่หนึ่ง หรือแม้แต่กรณี กลุ่มต่างๆ ("ฟ้าเดียวกัน" ฯลฯ) ออกแถลงการณ์ ผมก็ว่าดี ในระดับหนึ่ง

แต่ผมขอถามว่า การยืนกราน จนกลายเป็นเป็น ritual ว่า "ไม่เอาทักษิณ" นี่มีความหมายว่าอะไร?

ว่า "ยังไงๆ พวกกู ก็ไม่ยอมรับเด็ดขาดว่า 10 กว่า ล้านคน จะ "ตัดสิน" เอาทักษิณ ยังไง"

ด้านหนึ่ง ใช่ นี่เป็น "สิทธิการแสดงออก" ที่พวกคุณจะแสดงออกว่า "ไม่เอาทักษิณ"

แต่พวกคุณรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เท่านั้น

พวกคุณคิดในเชิง ยุทธวิธี ในเชิงการต่อสู้ทางการเมืองตลอดเวลาอยู่แล้ว

ผมถามอีกครั้งว่า "ทักษิณออก" ใครแทน? (your candidate)

และถามว่า (นี่คือประเด็นต่อเนื่องจากประเด็นหลักของกระทู้)

คุณจะยอมรับให้มี "อะไรบางอย่างที่เป็นตัวตัดสินทางการเมือง" หรือไม่?

ที่พวกคุณอ้างเรื่อง "สิทธิการแสดงออก" ในประเด็นนี้ ก็เพราะพวกคุณไม่เคยยอมรับ "การเลือกตั้ง" ให้เป็นตัว "ตัดสิน" ด้วยต่างหาก

ผมไม่เคยเห็นใครในหมู่พวกคุณ ออกมายืนยัน เบื้องหน้าการเรียกร้องโค่นทักษิณของพวกปฏิกิริยาว่า

"ทักษิณมีสิทธิ ควรได้เป็นนายก เพราะการเลือกตั้งได้ตัดสินให้เขาเป็น"

พวกคุณ "กระดาก" เกินกว่าจะยืนยันในหลักการนี้

แต่ยังคงยืนกรานเรื่อง "ทักษิณออกไป"

ในรอบปีที่ผ่านมา ด้านนี้ ไม่ใช่ด้านที่พวกคุณบอกว่า "ไม่เอาอำนาจนอกรัฐธรรมนูญ" คือด้านที่มีผลจริงๆ ต่อการอภิปรายสาธารณะ

นี่คือด้านที่พวกคุณแชร์ร่วมกับพวกปฏิกิริยาในระยะ 1 ปีที่ผานมา
นี่คือด้านที่ "วาทกรรม" ของพวกคุณ กับ "วาทกรรม" ของพวกปฏิกิริรยา เหมือนกันราวกับแกะ ("เลือกตั้งตัดสินอะไรไม่ได้" "เลือกตั้งไม่ใช่ประชาธิปไตย" "ประชาธิปไตยไม่ใช่การเลือกตั้ง")

นีคือด้านที่พวกคุณช่วยพวกปฏิกิริยาปูทางให้การยึดอำนาจเบ็ดเสร็จ 19 กันยา

ในฐานะผู้ที่อ้าง "ประชาชน" "ประชาธิปไตย"
ความรับผิดชอบทางการเมือง-ศีลธรรมต่อการยึดอำนาจเบ็ดเสร็จสำคัญยิ่งส่วนหนึ่งจึงอยู่ที่พวกคุณ(ปล.2 สำหรับ พวก idiot ที่ไม่มีปัญญาหาเหตุผลมาโต้แย้ง แล้วคิดจะแย้งผมกลับว่า "วาทกรรมเลือกตั้ง" ของผมเหมือนพวกทักษิณ นั้น
so what?
การยืนกรานเรื่อง ต้องให้การเลือกตั้งตัดสิน ผิดตรงไหน?
สังคมสมัยใหม่ ที่แต่ละคนมีความคิดของตนเอง ที่แตกต่างกัน ถ้าไม่ใช่ให้การเลือกตั้งตัดสิน แล้วจะให้อะไรตัดสิน? กษัตริย์ ทหาร ? หรือ ปัญญาชน ตัดสินให้แทน ว่าอะไรคือ "ทางเลือก" หรือ "ไม่มีทางเลือก"

การไม่ยอมให้เลือกตั้งตัดสิน และ ว่า "เลือกตั้งตัดสินอะไรไม่ได้" แต่ยอมรับการตัดสินของกษัตริย์และทหาร (และปัญญาชน) ต่างหาก ที่เป็นสิ่งที่พวกที่อ้าง "ประชาธิปไตย" และ "ประชาชน" ต้องอธิบาย