Tuesday, September 26, 2006

ว่าด้วยความล้มละลายทางการเมืองของเสน่ห์ จามริก (อีกครั้ง)

(22 กันยายน 2549)ผมไม่อยากพูดยาวแล้ว เรื่องเสน่ห์
อ่านคำสัมภาษณ์ล่าสุดแล้ว ได้แต่สมเพชอย่างเดียว (คือเลิกโกรธแล้ว รู้สึกไม่มีค่าให้โกรธอีก ได้แต่สมเพช)

ขอสั้นๆว่า

โดยสรุปคือ ยังยันเรื่อง "ไม่มีทางเลือก"

ไม่ทราบเสน่ห์ หรือ สนธิ บญฯ หรือ ใครที่ไหน เป็นเทวดา มีสิทธิมาตัดสินแทนผมและคนอื่นๆว่าเมื่อไร ยังมีทางเลือก หรือ ยังไม่มีทางเลือก
แล้วใช้อำนาจปืนและรถถัง มาบังคับให้ต้องยอมรับว่า "ไม่มีทางเลือก" ตามไปด้วย

ส่วนกรณีที่ เบลม ทักษิณ นั้น
เป็นวิธีให้เหตุผลแบบปัญญาอ่อน

เพื่อประโยชน์การอภิปราย สมมุติ ทักษิณผิดจริงๆ

ไม่ทราบ คุณเป็นเทวดาหรืออย่างไร จึงมีอำนาจมาใช้ปืน บังคับให้ล้มทั้งกระดานแบบนี้?


(ขอต่อ ย้ำประเด็น ไม่ใช่เฉพาะเสน่ห์ แต่กับปัญญาชนสาธารณะเกือบทั้งหมดที่ผ่านมาว่า
สิ่งที่ผมรู้สึกน่าขยะแขงมากๆ เรื่องคนเหล่านี้คือ
ชอบพูดราวกับว่า การที่คน 10 กว่าล้าน - คนส่วนใหญ่ - ยังหนุนทักษิณ เป็นเรื่องไม่มีความหมายอะไร
มีแต่ "พวกกู" เท่านั้น (เทวดา ปัญญาชน ฉลาดกว่าคนอื่นๆ) จึงเป็นความถูกต้อง
"พวกกู" บอกว่า "ไม่มีทางเลือก" (เพราะ "กู" จะไม่เอาทักษิณ ทักษิณ ไม่ยอมออกตามที่ "กู" ต้องการ
ดังนั้น "กู" จึง "ไม่มีทางเลือก"
ส่วนที่ ไอ้พวกหน้าโง่ 10 กว่าล้านคน ยังเลือกทักษิณ (นี่คือ "ทางเลือก" ของพวกเขาล่ะ) ไม่มีความหมายอะไร
"กู" บอกว่า "ไม่มีทางเลือก" ก็ "ไม่มีทางเลือก" สิวะ