Tuesday, September 26, 2006

วาทกรรม "แอนตี้ทักษิณ-นักการเมือง" ผิดตรงไหน? และความรับผิดชอบต่อการรัฐประหาร

(24 กันยายน 2549)เช่นเดียวกับสมัยก่อน 2500 ที่ วาทกรรมแอนตี้พิบูลเผ่า ที่แพร่หลาย ส่วนสำคัญที่สุด ได้รับการผลิตโดยปัญญาชนนักเขียนฝ่ายซ้ายที่ล้อมรอบ พคท. (ไม่จำเป็นที่ทุกคนเป็นสมาชิก)

วาทกรรม "แอนตี้ทักษิณ" "แอนตี้นักการเมือง" ในระยะหลายปีที่ผ่านมา (โดยเฉพาะ 1 ปีที่ผ่านมา) ได้รับการผลิตโดยปัญญาชนนักวิชาการแอ๊กติวิสต์ที่เรียกกันว่า "ภาคประชาชน" (คงไม่ต้องเตือนกันว่า ไอเดียเรื่อง "ระบอบทักษิณ" ที่มีบทบาทใหญ่หลวงต่อการรณรงค์แอนตี้ทักษิณ ก็ถูกผลิตโดยคนเหล่านี้เอง และถูกนำไปใช้ตั้งแต่ ประชาธิปัตย์ ถึง ไทยรัฐ)

การผลิตวาทกรรม "แอนตี้ทักษิณ-แอนตี้นักการเมือง" เหล่านี้ ผิดหรือไม่?

ผมยืนยันว่าผิด

ไม่ใช่เพราะไม่เป็นความจริง

หลายส่วนของวาทกรรมเหลานี้เป็นจริง (หลายส่วน แต่ไม่ใช่ทั้งหมด มีบางส่วนสำคัญที่ผิดความจริง หรือไม่สมเหตุสมผล แต่ขอผ่านประเด็นนี้ไป)

แต่การผลิตวาทกรรมเหล่านี้ เป็นเรื่องผิด เพราะว่า

ในขณะที่ผลิตวาทกรรมเหล่านี้จนล้นหลาม พวกคุณไม่ได้บอก หรือ พยายามจะบอก ประชาชนไปพร้อมๆกันด้วยว่า ที่คุณสามารถผลิตวาทกรรมแอนตี้คนเหล่านี้ได้ แท้จริงแล้ว ก็เพราะคนเหล่านี้ เป็นนักเลือกตั้ง คือเป็นผู้ที่มาจากการเลือกตั้งนั่นเอง

พวกคุณไม่ได้บอก หรือ พยายามจะบอกประชาชนว่า คุณไม่สามารถผลิตวาทกรรมแอนตี้ ผู้มีอำนาจกลุ่มอื่น ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งได้

พวกคุณไม่เคยระบุ หรือพยายาม ระบุ ว่า ผู้อำนาจที่คุณแตะต้องด้วยวาทกรรมลักษณะเดียวกันไม่ได้ มีใครบ้าง

พวกคุณไม่ได้บอก หรือ พยายามจะบอกประชาชนว่า ถ้าคุณมีเสรีภาพที่จะประยุกต์ประเด็นต่างๆที่คุณใช้ ในการ แอนตี้ทักษิณ-นักการเมือง กับ ผู้มีอำนาจกล่มอื่นบางกลุ่ม นั้น ก็จะได้ประเด็นที่สมควรแอนตี้ไม่แพ้กัน หรือในบางกรณีอาจมากกว่าด้วยซ้ำ

แม้แต่คำว่า "ระบอบทักษิณ" ที่พวกคุณใช้ พวกคุณไม่เคยบอก หรือ พยายามบอกประชาชนว่า คุณไม่สามารถใช้คำลักษณะเดียวกันนี้ กับกลุ่มอำนาจบางกลุ่มอื่นได้

นี่ไม่ต้องพูดถึงว่า พวกคุณไม่เพียง "ละเว้น" การบอก หรือพยายามบอกเรื่องเหล่านี้แก่ประชาชนเท่านั้น บ่อยครั้ง พวกคุณกลับพูดเป็นนัยตรงกันข้ามด้วยซ้ำ ว่า กลุ่มอื่นที่คุณแตะต้องไม่ได้ หรือไม่ยอมแตะต้อง "ดีกว่าทักษิณ-นักการเมือง"

วาทกรรม "แอนตี้ทักษิณ-นักการเมือง" ในหลายปีที่ผ่านมา (โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมา) ในทางเป็นจริง จึงเป็นการทำงาน ทางวัฒนธรรม-อุดมการณ์ ให้กลุ่มอำนาจกลุ่มอื่น ที่พวกคุณไม่ต้องการ ไม่พยายาม ไม่มีปัญญา หรือ ไม่มีความกล้าหาญพอจะแตะต้องนั้น

วาทกรรม "แอนตี้ทักษิณ-นักการเมือง" จึงมีลักษณะ "บิดเบือน" ในทางภววิสัย โดยตลอด ตั้งแต่ต้น

"บิดเบือน" ในที่นี้ ไม่ใช่หมายความ "ไม่จริง" ในตัวเอง แต่ "บิดเบือน" เพราะเป็น วาทกรรมที่สร้างขึ้น ในบริบทของการละเว้นอย่างรุนแรง (radical exception) ดังกล่าว

ความรับผิดชอบทางการเมือง-ศีลธรรม ต่อการบ่อนทำลายทางอุดมการณ์ ต่อประชาธิปไตย ต่อการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งยวดของประชาธิปไตย ต่อการสร้างอุดมการณ์ดัดจริต ศักดินา ผู้นำนิยม กล่าวอย่างสรุปคือ
ต่อการปูทางทางวัฒนธรรม การเมือง อุดมการณ์ ให้แก่การรัฐประหารครั้งนี้....

อยู่ที่พวกคุณ