Sunday, December 24, 2006

เตือนความจำ: เปรียบเทียบท่าที "นับถอยหลัง 10 สัปดาห์ ไล่ทักษิณ" ของ ม.เที่ยงคืน กับบทความนิธิอันนี้ครับ

(8 ธันวาคม 2549)นี่ครับ ขอให้เปรียบเทียบ ท่าทีของ ม.เที่ยงคืน ต่อทักษิณ (การขายหุ้นชิน) ที่ยกมาให้ดูในกระทู้ก่อนหน้านี้ของผม ("ตัวอย่าง: ถ้าเพียงแต่นักวิชาการ ม.เที่ยงคืน มีท่าทีอย่างนี้ต่อคณะรัฐประหาร...")ที่ประกาศ "นับถอยหลัง 10 สัปดาห์ ไล่ทักษิณ" "ครบ 10 สัปดาห์แล้ว จะมีการนัดรวมตัวให้ประชาชนจากทุกภาคของประเทศ เดินทางเข้ามาพร้อมกันในกรุงเทพฯ เพื่อเปิดเวทีสาธารณะ ถอดถอน พ.ต.ท.ทักษิณ"

กับบทความแสดงท่าทีต่อการรัฐประหารของนิธิ "บทความที่ไม่มีชื่อ" โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ มติชนรายวัน 25 กันยายน 2519 ดูตัวบทได้ที่นี่

ประโยคเริ่มต้นของนิธิในบทความนี้ ผมชอบมากๆครับ เป็น "ประโยคเกียรติยศแห่งปี" เลยทีเดียวครับ :

"จะผิดหรือจะถูก จำเป็นหรือไม่จำเป็น สมควรหรือไม่สมควรก็ตาม สิ่งที่ทำไปแล้วก็คือสิ่งที่ทำไปแล้ว ปัญหาคือจะประคองสิ่งที่ทำไปแล้วให้ออกมาเป็นผลดีที่สุดได้อย่างไร"

(ถ้าสนใจ ดู comment ของผมต่อบทความนี้เมื่อปรากฏครั้งแรก ที่นี่)